21/2/13

12:13 μ.μ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο τμήμα "Έρευνα - Διάσωση"
- Επιχειρήσεις SAR στο αιγαίο
- Ιατρική μέσα στο ελικόπτερο κτλ