15/4/13

2:57 μ.μ.
Από το Προγράμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική -
Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»  της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Κόστος 200 Ευρώ
Αιτήσεις εδώ