18/5/13

8:00 μ.μ.
Μέλη της RSF Hellas συμμετείχαν στην 4η Επιστημονική Διημερίδα Ναυτικής και Ταξιδιωτικής Ιατρικής.