11/2/14

11:05 π.μ.
Σύμφωνα με λίστα  που καταγράφει τα ποσοστά δραστηριότητας και τον αριθμό των καταχωρημένων χρηστών ανά ψηφιακό επαναλήπτη, ο SW1G της Αθήνας βρίσκεται δεύτερος Παγκοσμίως
Η καταγραφή γίνεται σε Παγκόσμιο επίπεδο και φανερώνει την επιτυχία του επαναλήπτη SW1G.
Ο συγκεκριμένος επαναλήπτης βρίσκεται δεύτερος Παγκοσμίως, βάσει του ποσοστού χρήσης (Δηλαδή πόσες φορές ενεργοποιήθηκε αναμεταδίδοντας κάποιον χρήστη).
Τα νούμερα αναφέρουν πως οι Ελληνικοί επαναλήπτες που ενεργοποιήθηκαν περισσότερο, έχουν την ακόλουθη Παγκόσμια κατάταξη:

SW1G B  (5523 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 2η *Repeater*
SV1P B  (2167 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 34η *Repeater*
SV2F B  (839 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 144η *Repeater*
SV2BZQ B  (510 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 258η *Hotspot*
SV2LLJ B  (506 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 259η *Hotspot*
SZ1A B  (248 Αναμεταδόσεις χρηστών) Θέση 468η *Hotspot*
 
Στα νούμερα αυτά, δεν φαίνεται μόνο η επιτυχία του νέου ψηφιακού επαναλήπτη SW1G αλλά και των κόμβων Hotspot που ενεργοποιήθηκαν στο Ελληνικό Διασυλλογικό δίκτυο Reflector 045.
 
Θυμίζουμε πως ο ψηφιακός επαναλήπτης  SW1G της Αθήνας είναι ο ένας από τους δύο αδειοδοτημένους στην Αττική επαναλήπτες από την RSF Hellas.

Τους αναφερόμενους πίνακες, μπορείτε να δείτε παρακάτω:
http://www.dstardb.com/

SV1EDZ