8/12/14

10:05 π.μ.
Μετά από αρκετούς μήνες μελέτης και εντατικής δουλειάς, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση των εργασιών στον κόμβο SW1I.
Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που τίθεται σε λειτουργία, κόμβος που φέρει όλες τις δημοφιλείς Ραδιοερασιτεχνικές τεχνολογίες και μεθόδους δικτύωσης επαναληπτών.
Ο συγκεκριμένος κόμβος λειτουργεί με 3 επαναλήπτες τεχνολογίας D-star και 1 επαναλήπτη αναλογικής διαμόρφωσης Narrow FM.
Πιο αναλυτικά, σας παραθέτουμε πίνακα συχνοτήτων και τύπο τεχνολογίας για κάθε επαναλήπτη:
1. Επαναλήπτης D-star UHF συχνοτήτων
SW1I B
TX 438.7375 (RX -7600 MHz)
Διαμόρφωση Digital Voice (GMSK)
Ισχύς 25w
Όρος Υμηττός
Ψηφιακός επαναλήπτης με διαμόρφωση GMSK (D-star) και πρωτοποριακή μόνιμη ψηφιακή σύνδεση στο Echolink σαν SW1I-R.
Επίσης έχει μόνιμη σύνδεση στον πρώτο Διασυλλογικό Reflector 045, την διάρκεια της ημέρας (07:00 ~ 0:00) και στον Παγκόσμιο Reflector 001 κατά την διάρκεια της νύχτας (0:00 ~ 07:00)
2. Επαναλήπτης φωνής D-star SHF συχνοτήτων
SW1I A
TX 1270.100 (RX +28 MHz)
Διαμόρφωση Digital Voice (GMSK)
Ισχύς 10w
Όρος Υμηττός
Μόνιμη σύνδεση στον πρώτο Διασυλλογικό Reflector 045, την διάρκεια της ημέρας (07:00 ~ 0:00) και στον Παγκόσμιο Reflector 001 κατά την διάρκεια της νύχτας (0:00 ~ 07:00)
3. Επαναλήπτης δεδομένων D-star SHF συχνοτήτων
SW1I AD
TX/RX 1240.825 Simplex
Διαμόρφωση Digital Data (GMSK)
Ισχύς 10w
Όρος Υμηττός
Ο επαναλήπτης αυτός δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο με πολύ χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης (Βασικές χρήσεις του internet) και μπορεί να σας συνδέσει σε ένα Παγκόσμιο δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών συναδέλφων Ραδιοερασιτεχνών.


4. Επαναλήπτης Analog UHF Συχνοτήτων
SW1H
TX 438.7125 ( RX -7.600 MHz)
Διαμόρφωση FM Narrow (Analog)
Υπότονος 91.5 Hz
Ισχύς 25w
Όρος Υμηττός
Αναλογικός επαναλήπτης με διαμόρφωσης FM-Narrow και μόνιμη σύνδεση στο Echolink με το διακριτικό SW1H-R.

Μεγάλη μας χαρά θα είναι να σας ακούσουμε για ένα γρήγορο QSO, σε όποιον επαναλήπτη έχετε πρόσβαση ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνολογικά.

ΚΑΛΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
73 SV1EDZ
Βελισσάρης Δημήτρης (55)

http://goo.gl/sIfrUh