6/1/16

12:30 π.μ.
Αμέσως μετά τη χρήση του αρχικού file για τον πομποδέκτη της Hytera, συζητήσαμε με τους συναδέλφους Ραδιοερασιτέχνες για τη χρησιμότητα του και πιθανές βελτιώσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε.

Μαζεύοντας όλες τις παρατηρήσεις, δημιουργήσαμε ένα καινούριο αρχείο με σκοπό την ενεργοποίηση επιπλέον λειτουργιών που κρίνονται απαραίτητες για την ορθότερη λειτουργία του πομποδέκτη,

Οι βασικές αλλαγές που θα βρούμε σε αυτό το αρχείο, είναι οι εξής:
Ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού τόνου ελέυθερου διαύλου (Free channel tone)
Αυτόματη απενεργοποίηση του φωτισμού οθόνης μετά απο 10 δευτερόλεπτα
Αλλαγή ονομασίας της ζώνης και των καναλιών του επαναλήπτη RSF για καλύτερη απεικόνιση στην οθόνη του πομποδέκτη
Δημιουργία ζώνης για τον επαναλήπτη του Συλλόγου ΣΡΕ που θα ενεργοποιηθεί μελλοντικά
Προγραμματισμός επιπλέον λειτουργίας στο κάτω πλαϊνό πλήκτρο (Zone select)
Αλλαγή του TOT απο 60 δευτερόλεπτα, σε 180 δευτερόλεπτα
Επιπλέον κανάλι Simplex επικοινωνιών στην έξοδο του επαναλήπτη της RSF Hellas

Την τρίτη έκδοση του αρχείου, μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link:

www.dropbox.com

Παράκληση για τα σχόλια σας, με σκοπό την συνεχή βελτίωση και προσαρμογή στο Ελληνικό δίκτυο επαναληπτών DMR.

SV1EDZ