Κεραυνοί live

23/5/16

9:30 μ.μ.
Η τεχνική επιτροπή της RSF Hellas σε συνεργασία με τους διαχειριστές Παγκόσμιων DMR Servers, δημιούργησε ένα Group με την χαρακτηριστική ονομασία:

“Pan Hellenic” και Group Call id τον αριθμό 19.

Το συγκεκριμένο ID θα καλύψει τις ανάγκες επικοινωνιών DMR όλων των Ελλήνων της διασποράς αλλά και της Ελληνικής επικράτειας, με δυνατότητα επικοινωνίας αποκλειστικά στην Ελληνική Γλώσσα σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Ο επαναλήπτης SW1F της RSF Hellas, εναρμονίζεται πλήρως με το νέο Group και όλοι οι χρήστες έχουν την δυνατότητα χρήσης του, στο Time Slot 2.

Απαραίτητη είναι η προσθήκη ενός καναλιού στον πομποδέκτη μας, που θα εκπέμπει:

το Group id 19,

Color code 1 &

Time slot 2.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον συνάδελφο και φίλο Μπάμπή SV1BYK και τον Κωνσταντίνο VE2JKA, για τον πολύ σημαντικό ρόλο που έπαιξαν στην δημιουργία αυτού του Διεθνούς Ελληνικού Group Call.

Τέλος, δημιουργήσαμε ένα καινούριο αρχείο προγραμματισμού του πομποδέκτη TYTERA και σύντομα θα δημοσιεύσουμε και το αντίστοιχο αρχείο για τον πομποδέκτη της εταιρίας Recent.

«Tytera File»

Είμαστε λοιπόν όλοι ακρόαση στο Group Call 19 «Pan Hellenic» και ανταποκρινόμαστε στις κλήσεις όλων των Ελλήνων του εξωτερικού.Καλές ψηφιακές συνομιλίες!!

Για την RSF Hellas

SV1EDZ