27/6/16

1:51 μ.μ.
Σας ενημερώνουμε ότι αυτή τη χρονική στιγμή, στον επαναλήπτη SW1F της RSF Hellas στον Υμηττό, είναι ενεργοποιημένα τα ακόλουθα Talk Groups:

Time Slot 1

TG1 World Wide

TG3 North-America

TG11 WW French

TG13 WW English

G113 UA1

TG123 UA2

TG119 ALL UA 1

TG129 ALL UA2

TimeSlot 2

TG19 WW-HELLAS

TG9998 Parrot και όλα τα ελληνικά τοπικά Talk Groups

Προσοχή, η λειτουργία Parrot (Echo) λειτουργεί στο Talk Group 9998 και όχι στο 9990.

Σχετικό αρχείο για τους γνωστούς φορητούς πομποδέκτες, θα δημιουργηθεί άμεσα, ώστε να συμπεριλάβουμε αυτή την αλλαγή και τους τελευταίους συνάδελφους που πραγματοποίησαν τη διαδικασία του Callsign Registration.

Παρακαλούμε όλους τους χρήστες του επαναλήπτη SW1F, να μας ενημερώσουν για την ορθή λειτουργία των ομάδων ομιλίας και σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος επιθυμεί την επιπλέον ενεργοποίηση κάποιου Talk Group, να στείλει email στοsv1edz@gmail.com.

Στο ακόλουθο λινκ, μπορείτε να παρακολουθείτε την χρήση όλων των αναμεταδοτών που είναι συνδεμένοι στο Radioquebec C-bridge, καθώς και του επαναλήπτη της RSF Hellas.

http://radioquebec.net/core

SV1EDZ