Κεραυνοί live

26/3/18

12:38 μ.μ.
Λόγο προβλημάτων στο BM ξεκίνησε και ολοκληρώνεται η δημιουργία και λειτουργία νέου server DMR+, στον καινούριο server, είναι πλέον συνδεδεμένη η Αθήνα, η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα SW1F, SV2K & SV9J.


Προσοχή πλέον γίνεται χρήστη της ομάδας ομιλίας TG 202 στο Time Slot 1 και όχι της TG 202030.


Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την χρήση του Time Slot 2