Κεραυνοί live

17/5/18

2:45 μ.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΔΩΣΤΕ
Ο εξοπλισμός YAESU με τους σειριακούς που ακολουθούν κλάπηκε από αποθήκη της εταιρίας DIFONA Communication GmbH www.difona.de :
FT-857D
8F310264
8F310265
FT-891E
8F160386
8F160387
8F160388
8F160389
FT-2DE
8F490247
8F490248
8F490251
8F490252
8F490253
8F490254
8F490255
8F490256
8F490257
8F490258
8F490259
8F490260
Θα δοθεί αμοιβή σε όποιον βοηθήσει με πληροφορίες