Κεραυνοί live

25/1/19

12:41 μ.μ.


Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Σύλλογος RSF Hellas (Ελληνική Ομάδα Επικοινωνιών και Διάσωσης) είναι επίσημος διαχειριστής του Δικτύου DMR Plus για την Ελλάδα.

Ο σύλλογος μας έχει ξεκινήσει από το 2015 τις δοκιμές και την εγκατάσταση DMR επαναλληπτών και πλέον έχει  αποκτήσει την εμπειρία και ΑΠΟΨΗ για την σωστή διαχείριση και λειτουργία τους, αναλαμβάνει την διαχείριση του DMR Plus για την Ελλάδα.

Ήδη ο πρώτος Ελληνικός IPSC2 server βρίσκεται  σε λειτουργία, δίνοντας την δυνατότητα σύνδεσης όλων των επαναληπτών του δικτύου ενώ θα ακολουθήσει και ένας δεύτερος, τις αμέσως επόμενες ημέρες, για να καλύψει τις ανάγκες σύνδεσης των Hotspots & Dvdongles.


Ως  διαχειριστές έχουμε επιλέξει την συγκεκριμένη πλατφόρμα, για τους ακόλουθους λόγους:
• Όλοι οι Servers που εξυπηρετούν το Ελληνικό δίκτυο, βρίσκονται στην Ελλάδα και τους διαχειριζόμαστε μόνο εμείς. δίνοντας μας την δυνατότητα άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης βλαβών.

• Μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα στις Ελληνικές ομάδες ομιλίας, άρα στις ανάγκες επικοινωνίας των Ελλήνων συναδέλφων και αμέσως μετά στις διάφορες διεθνείς κλήσεις που μπορούν να προκύψουν.
• Μας δίνει την δυνατότητα αναμετάδοσης συγκεκριμένων Ελληνικών Talk Groups, σε συγκεκριμένα Time Slots.
Ώστε να αποφύγουμε συμπεριφορές του παρελθόντος που δεν σεβάστηκαν τους υπόλοιπους χρήστες του δικτύου και π.χ απασχολούσαν το Time Slot 2 για απομακρυσμένες κλήσεις, κάτι που απέκλειε τους τοπικούς χρήστες να μιλήσουν στους τοπικά στους αναμεταδότες.
• Προσφέρει την δυνατότητα πρόσβασης από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.
• Μπορέσαμε επιτέλους να κάνουμε χρήση του Talk Group 202, ελεύθερα.

Ταυτόχρονα αποφύγαμε να εντάξουμε διαχειριστές που στο παρελθόν (Βλέπε Packet & Dstar) απέκλειαν ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές, σε συναδέλφους και Συλλόγους που είτε δεν ήταν οικονομικά ενήμεροι είτε δεν είχαν προσκυνήσει στο "Μεγάλο Συλλογικό Βασίλειο".

Ο εξοπλισμός του δικτύου είναι εξ'ολοκλήρου πληρωμένος με χρήματα των Ελληνικών Συλλόγων ή μεμονομένων συναδέλφων που συμμετέχουν στην προσπάθεια και ΚΑΜΙΑ δωρεά εκ του εξωτερικού ή Τραπεζικού οργανισμού δεν έγινε τελικά δεκτή, καθώς φάνηκε ότι αυτό δημιουργούσε δεσμεύσεις που δεν διαπραγματευόμαστε!

Στο δίκτυο του DMR Plus, είναι ήδη συνδεδεμένοι πολλοί κόμβοι συλλογικών οργάνων και Ραδιοερασιτεχνικών ομάδων, καθώς και συναδέλφων που απολαμβάνουν ένα σταθερό και κυρίως Ελληνικό Ψηφιακό Δίκτυο επικοινωνιών.


Τέλος Θυμίζουμε πως η RSF Hellas είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  στην ΕΛΛΑΔΑ που διαθέτει ISO 9001 με πεδίο"Εγκατάσταση και Λειτουργία Ραδιοερασιτεχνικών Επαναληπτών - Αναμεταδοτών" για τις εγκαταστάσεις της RSF Hellas.

Με εκτίμηση!!!

SV1EDZ και SV1GFH