Κεραυνοί live

14/1/19

10:41 π.μ.


Σε μια καινούρια ενότητα περνάει το δίκτυο μας, με την ενσωμάτωση του επαναλήπτη SW1H του Υμηττού, στο DMR Plus.
Ο συγκεκριμένος επαναλήπτης θα διατηρήσει τον αρχικό τρόπο χρήσης, δηλαδή θα προσφέρει την δυνατότητα δυναμικών συνδέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, θα μπορεί κάποιος συνάδελφος Ραδιοερασιτέχνης που βρίσκεται στο Νομό Αττικής, να συνδεθεί σε όλα τα τοπικά reflectors της Ελλάδας του DMR Plus, όπως ακολούθως:

TIME SLOT 2

4240 Ελλάδα
4241 Αττική
4242 Βόρεια Ελλάδα
4243 Πελοπόννησος
4244 Θεσσαλία
4245 Ρόδος
4246 Ήπειρος
4247 Θράκη
4248 Ελληνικά Νησιά
4249 Κρήτη

Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου επαναλήπτη, είναι ότι μπορούμε να συνδεθούμε και να καλέσουμε συναδέλφους που κάνουν ακρόαση στους περιφερειακούς Reflectors, χωρίς να δημιουργείτε οποιοδήποτε πρόβλημα, στο Πανελλαδικό DMR 
Plus δίκτυο.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος συνάδελφος βρίσκεται στην Αθήνα και θέλει να κάνει κλήση στον Reflector της περιοχής SV2 (Δηλαδή μέσω του 4242).

Θα πρέπει να κάνει τα εξής:
1. Επιλέγει την μνήμη του SW1H, με συχνότητα 438.7125 MHz (-7600).
2. Εκπέμπει για 2 δευτερόλεπτα, με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Time Slot 2
- Talk Group 4242 (Αυτή η εντολή συνδέει τον επαναλήπτη στο Reflector που επιλέξαμε).

Εφόσον έδωσε την εντολή σύνδεσης, επιστρέφει στο Talk Group 9 και επικοινωνεί με την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή επιθυμεί.

Καλό είναι να αποθηκεύσουμε τις ακόλουθες μνήμες στον πομποδέκτη μας, ώστε να είναι άμεσες οι εντολές και η πραγματοποίηση του QSO.

Μνημες πομποδέκτη:
1. SW1H- Talk Group 4240 – Time Slot 2 (Εντολή σύνδεσης στο reflector 4240 – Ελλάδα)
2. SW1H- Talk Group 4241 – Time Slot 2 (Εντολή σύνδεσης στο reflector 4241 – Αττική)
3. SW1H- Talk Group 4242 – Time Slot 2 (Εντολή σύνδεσης στο reflector 4242 – Βόρεια Ελλάδα)
4. SW1H- Talk Group 4243 – Time Slot 2 (Εντολή σύνδεσης στο reflector 4243 – Πελοπόννησος)
5. SW1H- Talk Group 4244 – Time Slot 2 (Εντολή σύνδεσης στο reflector 4244 – Θεσσαλία)
6. SW1H- Talk Group 4245 – Time Slot 2 (Εντολή σύνδεσης στο reflector 4245 – Ρόδος)
7. SW1H- Talk Group 4246 – Time Slot 2 (Εντολή σύνδεσης στο reflector 4246 – Ήπειρος)
8. SW1H- Talk Group 4247 – Time Slot 2 (Εντολή σύνδεσης στο reflector 4247 – Θράκη)
9. SW1H- Talk Group 4248 – Time Slot 2 (Εντολή σύνδεσης στο reflector 4248 – Ελληνικά Νησιά)
10. SW1H- Talk Group 4249 – Time Slot 2 (Εντολή σύνδεσης στο reflector 4249 – Κρήτη)
11. SW1H- Talk Group 9 – Time Slot 2 (Πραγματοποίηση QSO)

Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να συνδέσουμε άμεσα τον επαναλήπτη και να πραγματοποιήσουμε το QSO, επιλέγοντας μόνο 2 μνήμες κάθε φορά.

Καλές επικοινωνίες
SV1EDZ

(Σε επόμενη δημοσίευση, θα δώσουμε οδηγίες σύνδεσης σε διεθνείς ομάδες ομιλίας που λειτουργούν στο Time Slot 1).