Κεραυνοί live

2/6/19

7:00 π.μ.
Την απενεργοποίηση του κόμβου SW1H αποφάσισε η τεχνική επιτροπή του Συλλόγου μας, καθώς ήταν επιτακτική ανάγκη η προσαρμογή στις αρχικές  εναρμονίσεις του Συλλόγου μας.

Την θέση του αναλαμβάνει ο κόμβος SW1I που βρίσκεται εγκατεστημένος στο ίδιο σημείο, στο όρος Υμηττός.

Η δυνατότητα δυναμικής σύνδεσης παραμένει και μπορούμε να δώσουμε εντολές που δημιουργούν στατικές ή προσωρινές συνδέσεις.

By default, ο κόμβος έχει τις εξής ρυθμίσεις:
Time Slot 1: Talk Group 310 (Αμερική) (με δυνατότητα δυναμικής σύνδεσης Παγκοσμίως)
Time Slot 2: Reflectors 4240 έως 4249 (με δυνατότητα δυναμικής σύνδεσης Παγκοσμίως)

Να διευκρινίσουμε ότι μπορούμε να δώσουμε εντολές σύνδεσης σε οποιοδήποτε Talk Group του Time Slot 1, αλλά και σε οποιοδήποτε Reflector στο Time Slot 2.
Για να εναρμονιστείτε στην καινούρια κατάσταση του δικτύου, πρέπει απλά να αλλάξετε την συχνότητα και την ονομασία της προηγούμενης μνήμης του επαναλήπτη SW1H.
Πιο συγκεκριμένα, ο επαναλήπτης SW1I που ενεργοποιήθηκε στον Υμηττό, λειτουργεί στις ακόλουθες συχνότητες:
SW1I 438.7375 MHz (OFFSET -7.600 MHz)
Παράκληση αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές στους πομποδέκτες σας, κάντε μια κλήση για δοκιμές.
Ελπίζουμε ότι αυτή είναι η τελευταία αλλαγή που γίνεται στο δίκτυο για φέτος.
Καλές δοκιμές σε όλους!!!

Για τo Διασυλλογικό δίκτυο DMR+

SV1EDZ