Κεραυνοί live

22/9/19

9:41 μ.μ.
Όπως είναι μέχρι τώρα γνωστό, ο Reflector 4248, εξυπηρετούσε τις επικοινωνίες όλης της Νησιωτικής περιοχής της Ελλάδας.

Με την ενεργοποίηση όμως 3 επιπλέον κόμβων που βρίσκονται σε Ελληνικά νησιά και της χρήσης του τοπικού Reflector 4248, προέκυψε ένα πρόβλημα που δεν μας είχε απασχολήσει τόσο καιρό.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τώρα που ήταν ενεργοποιημένος μόνο ο κόμβος της Νάξου και γινόταν χρήση του 4248, δεν κρατούσε απασχολημένο το τοπικό Time Slot 2 κάποιας άλλης περιοχής (π.χ Ιόνιο Πέλαγος).

Δεδομένης όμως της ενεργοποίησης των κόμβων SW8S της Κεφαλονιάς και του SW8T του Τελέθριου, προέκυψε το φαινόμενο δέσμευσης πολλών απομακρυσμένων περιοχών που δεν υπήρχε σχεδόν κανένα ενδιαφέρον συμμετοχής στο εξελισσόμενο QSO.

Παράδειγμα, όταν μιλάνε πλέον οι συνάδελφοι της Δυτικής Ελλάδας από τον κόμβο της Κεφαλονιάς, στον Reflector 4248 με Talk Group 9 (Time Slot 2), απασχολούν και το αντίστοιχο Time Slot 2, των κόμβων Νάξου και Τελέθριου στην Εύβοια (και αντίστροφα φυσικά).

Αμέσως φάνηκε μια μικρή δυσαρέσκεια από τους χρήστες, που άκουγαν επικοινωνίες που δεν είχε κανένα γεω-πολιτικό ενδιαφέρον για αυτούς.

Ακόμη και σε περιπτώσεις δοκιμών διάδοσης και πρόσβασης στον κάθε κόμβο ξεχωριστά, έμοιαζε να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί όπως πριν.

Έπρεπε λοιπόν να διαχωρίσουμε τις τοπικές SV8 επικοινωνίες, δημιουργώντας 1 επιπλέον Reflector.

Βασικός μας στόχος, να μην ‘μπλέκονται’ οι τοπικές επικοινωνίες του κεντρικού Αιγαίου, με αυτές της Δυτικής Νησιωτικής μας περιοχής.

Μόνο ένας τρόπος υπήρχε, η δημιουργία ενός νέου Ελληνικού Reflector που θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι συνάδελφοι των νησιών του Ιονίου πελάγους.

Μετά από αίτημα προς τους διαχειριστές του Παγκόσμιου Server του DMR Plus, ενεργοποιήθηκε ο Reflector 4048 με την Παγκόσμια περιγραφή ‘Ionian Sea Islands’.

Ο κόμβος SW8S της Κεφαλονιάς, βρίσκεται ήδη συνδεμένος στον καινούριο Reflector και οι συνάδελφοι της Δυτικής Ελλάδας μπορούν πλέον να μιλάνε τοπικά (Talk Group 9), χωρίς να απασχολούν το Time Slot 2 όλων των υπολοίπων νησιών.

Καλές επικοινωνίες!

SV1EDZ