15/7/20

12:02 μ.μ.
Ευχαριστούμε την εταιρία EURIMAC ΑΕ για την γρήγορη ανταπόκριση τους στο αίτημα μας, για την υποστήριξη του Τμήματος Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Δράσεων με προϊόντα Μάκβελ.