25/9/20

11:50 π.μ.

Τα Μέλη και το ΔΣ του συλλόγου μας ευχαριστούν τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ και τον οργανισμό ΔΕΣΜΟ για την δωρεά Χειρουργικών Μασκών μiας Xρήσεως.

Τέτοιες ενέργειες μας γεμίζουν αισιοδοξία και ενθουσιασμό για να συνεχίσουμε.