Από τον Μάιο του 2019 προσφέρουμε αναγνωρισμένη B-CON εκπαίδευση.
Οι Εκπαιδεύσεις υλοποιούνται δωρεάν, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της RSF Hellas.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην Αττική και η ύλη τους είναι εναρμονισμένη και σύμφωνη με τις τελευταίες οδηγίες του Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC),  και των αντιστοίχων φορέων.


Από το 2018 ύστερα από έλεγχο η RSF Hellas, βρέθηκε να πληρεί όλα τα επίσημα "training standards" από το Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC) έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με την επίσημη ύλη του C-TECC ως αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός συνεργάτης.

Το C-TECC είναι ο παγκόσμιος εκείνος οργανισμός που δημιουργεί τα training medical standards για τα σώματα ασφαλείας παγκοσμίως

Έτσι ο σύλλογος μας γίνεται ο πρώτος εθελοντικός φορέας στην Ελλάδα που είναι στους αναγνωρισμένους συνεργάτες του C-TECC.

H RSF Hellas ήδη διαθέτει & εφαρμόζει από το 2015, σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 : 2008, και πλέον ISO 9001 : 2015, για την εκπαίδευση που παρέχει στους πολίτες και στους Εθελοντές.


Mε την απόφαση 8341/2015 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, δραστηριοποιείται επίσημα και στους τομείς της εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών και εκπαίδευσης τηλεπικοινωνιών εκτάκτων αναγκών.

Πως δηλώνω συμμετοχή;
ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύντομα διαθέσιμης. Για το 2020 ΔΕΝ υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις πλέον.

Πόσες θέσεις έχει η κάθε εκπαίδευση; 
Κάθε εκπαίδευση έχει 10 -ΔΕΚΑ θέσεις και ΔΕΝ θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός αυτός. 

Ενότητες Σεμιναρίου:
  • Αναγνώριση της απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας
  • Άμεση – απευθείας πίεση στο σημείο της αιμορραγίας
  • Ελαστική επίδεση
  • Εφαρμογή τουρνικέ C-A-T (Combat Application Tourniquet)
  • Χρήση αιμοστατικών παραγόντων (QuikClot / Combat Gauze / Celox-A)
  • Εφαρμογή Ισραηλινού επιδέσμου
  • Ανύψωση του πώγωνος / Chin lift
  • Ανάσπαση της κάτω γνάθου / Jaw thrust
Τι είδος Πιστοποίηση θα λάβω;
Στο τέλος της εκπαίδευσης και μετά από αξιολόγηση μέσω 
- τεστ πολλαπλών ερωτήσεων και 
- σενάρια κλινικών δεξιοτήτων 
θα δοθεί στους επιτυχόντες 
- βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής αναγνωρισμένη από το « Bleeding Control Basic Course » (www.bleedingcontrol.org).

Και αυτό διότι σκοπός της εκπαίδευσης ΔΕΝ είναι η απόκτηση ΔΩΡΕΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από τους συμμετέχοντες αλλά η απόκτηση γνώσεων, αυτό είναι επιλογή μας και ΔΕΝ είναι αδυναμία ανταπόκρισης στην έκδοση και διάθεση πιστοποιήσεων.