Κεραυνοί live

Οι Σκοποί του Συλλόγου μας όπως αναφέρονται στο καταστατικό μας:
 • Η δραστηριοποίηση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, σε επίπεδο πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
 • Η ανάπτυξη και διάδοση του Ραδιοερασιτεχνισμού*. 
 • Η παροχή Τηλεπικοινωνιακής Υποστήριξης σε άλλες εθελοντικές ομάδες ή εθελοντικούς Οργανισμούς σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ή σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής Βοήθειας, Εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας.
 • Η παροχή Τηλεπικοινωνιακής Υποστήριξης σε κρατικούς φορείς Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς, Εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ή σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής Βοήθειας.
 • Η παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, Εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας.
 • Η ανάπτυξη ομάδων για έρευνα και διάσωση Εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας.
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Η προώθηση του Εθελοντισμού.
 • Η Τηλεπικοινωνιακή κάλυψη εκδηλώσεων.
 • Η κάλυψη εκδηλώσεων με ομάδα πρώτων Βοηθειών.
 • Η Διοικητική μέριμνα - υποστήριξη άλλων εθελοντικών ομάδων ή εθελοντικών Οργανισμών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ή σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής Βοήθειας, Εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας.
 • Η παροχή ανθρωπιστικής Βοήθειας μετά από μεγάλη φυσική καταστροφή ή στα πλαίσια υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων με προτεραιότητα τα παιδιά και την οικογένεια.
 • Η παροχή Ψυχολογικής υποστήριξης μετά από μεγάλη φυσική καταστροφή ή στα πλαίσια υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων με προτεραιότητα τα παιδιά και την οικογένεια.
 • Η παροχή βοήθειας κατά την διάρκεια της διαδικασίας Ambert Alert (σύστημα έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης αρχών και πολιτών σε περιπτώσεις εξαφανίσεων και απαγωγών παιδιών).
 • Η ενεργή συμπαράσταση του Συλλόγου σε κάθε προσπάθεια που γίνεται από άλλο με τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό.
 Οι σκοποί μας σε εικόνα* Ραδιοερασιτέχνης είναι ο " ερασιτέχνης ασυρματιστής",  Προκειμένου να γίνει κανείς ραδιοερασιτέχνης είναι απαραίτητο α) να αποκτήσει πτυχίο ραδιοερασιτέχνη και β) να του χορηγηθεί άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών www.yme.gr μετά από εξετάσεις.