Η RSF Hellas διαθέτει από το 2015 σύστημα  διαχείρισης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  το  Διεθνές  Πρότυπο  ISO 9001, μέχρι το 2018 το ISO 9001:2008, και πλέον διαθέτει ISO 9001:2015,  για  την  εκπαίδευση  που  παρέχει  στους  πολίτες  και  στους  Εθελοντές.


Από το 2018 ύστερα από έλεγχο η RSF Hellas, βρέθηκε να πληρεί όλα τα επίσημα "training standards" από το Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC) έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με την επίσημη ύλη του C-TECC ως αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός συνεργάτης.
Το C-TECC είναι ο παγκόσμιος εκείνος οργανισμός που δημιουργεί τα training medical standards για τα σώματα ασφαλείας παγκοσμίως

Έτσι ο σύλλογος μας γίνεται ο πρώτος εθελοντικός φορέας στην Ελλάδα που είναι στους αναγνωρισμένους συνεργάτες του C-TECC. 


Ταυτόχρονα είναι Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο.


Από τον Μάιο του 2019 προσφέρουμε αναγνωρισμένη B-CON εκπαίδευση. 


Ενώ με την απόφαση 8341/2015 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, δραστηριοποιείται επίσημα και στους τομείς:
  • εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών και 
  • εκπαίδευσης τηλεπικοινωνιών εκτάκτων αναγκών.