Η RSF Hellas διαθέτει από το 2015 σύστημα  διαχείρισης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  το  Διεθνές  Πρότυπο  ISO 9001, μέχρι το 2018 το ISO 9001:2008, και πλέον διαθέτει ISO 9001:2015,  για  την  εκπαίδευση  που  παρέχει  στους  πολίτες  και  στους  Εθελοντές.Από το 2018 ύστερα από έλεγχο η RSF Hellas, βρέθηκε να πληρεί όλα τα επίσημα "training standards" από το Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC) έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με την επίσημη ύλη του C-TECC ως αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός συνεργάτης.
Το C-TECC είναι ο παγκόσμιος εκείνος οργανισμός που δημιουργεί τα training medical standards για τα σώματα ασφαλείας παγκοσμίως

Έτσι ο σύλλογος μας γίνεται ο πρώτος εθελοντικός φορέας στην Ελλάδα που είναι στους αναγνωρισμένους συνεργάτες του C-TECC. 


Ταυτόχρονα είναι Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο.Από το 2014 αποκλειστικός συνεργάτης για Ελλάδα και Κύπρο του EUROPEAN FIRST AID COUNCIL.

Από τον Μάιο του 2019 προσφέρουμε αναγνωρισμένη B-CON εκπαίδευση. Mε την απόφαση 8341/2015 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, δραστηριοποιείται επίσημα και στους τομείς:
  • εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών και 
  • εκπαίδευσης τηλεπικοινωνιών εκτάκτων αναγκών.
Oι εκπαιδευσεις μας, πρώτων βοηθειών,  είναι σύμφωνες με την Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work.
και συμβαδίσουν με τις τελευταίες οδηγίες του International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)