Η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργείας μας & στη διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος του DNA μας.
 • Επικύρωση του Πρωτοδικείου Αθηνών ως σύλλογος, με αριθμό μητρώου  28584,  υπ. αριθμ. 3722/28584-15.07.2011.
 • Έναρξη δραστηριοτήτων στην ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ της 15/07/2011,  με ΑΦΜ 997564615 με κωδικούς δραστηριότητας 84251901, 94991906, 84221200, 84251100.
 • Άδεια λειτουργίας ειδικού Ραδιοδικτύου της ΕΕΤΤ με την υπ. αριθμ. 16337/Φ615-27.05.2014.
 • Διαθέτει ISO 901:2015 με κωδικούς 10122400, 041150171 και GR051/2018-1.
 • Δημόσιος αριθμός ταυτοποίησης  στο Μητρώο Διαφάνειας: 101897038031-34.
 • Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών - Προστασίας του Πολίτη: 16/2011 με την υπ. αριθμ. απόφαση 4826/06.09.2011 με τροποποίηση την υπ. αριθμ. 8341/19.02.2016.
 • Μέλος στον INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) των Ηνωμένων Εθνών, από  τις 08.05.2019, καθιστώντας μία από τις λίγες διεθνώς αναγνωρισμένες εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα.
 • Εθνικό μητρώο και μητρώο περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνική Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 09121ΣΥΕ11036Ο28Ν:1445
 • Ειδικό μητρώο Εθελοντικών μη κυβερνητικών Οργανώσεων: 09121ΣΥΕ11036Ο28Ν:1331
 • Μητρώο Ραδιοερασιτεχνικών Συλλόγων* του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: SZ1RSF με την υπ. αριθμ.  27383 της 1.11.2011, τροποποίηση 31345/08.10.2013 και 372581/04.06.2020. 
 • Μέλος της GS1 Association Greece με Πρόθεμα (GCP-9) 520025184, από τις 24.04.2018.
 • Μέλος του δικτύου GIVMED από τις 07.05.2020.  
 (* Σύλλογος Ερασιτεχνών Αδειούχων Ασυρματιστών).


Πηγές Εσόδων.


Διατελέσαντες πρόεδροι:
2004 - 2010 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτρης (Κένταυρος).
2010 - 2011 ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ Χρήστος (RSF Hellas).
2011 - Σήμερα ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας (RSF Hellas).