Κεραυνοί live

Αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:
Η RSF Hellas  από το 2015 διαθέτει σύστημα  διαχείρισης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  το  Διεθνές  Πρότυπο  ISO 9001 : 2015, 
Σχετικές πληροφορίες εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σχετική ανακοίνωση.