Κεραυνοί liveΟ δείκτης Κ είναι μια τιμή που καθορίζεται κάθε τρεις ώρες από μετρήσεις και ανάγνωση της γεωμαγνητικής δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο.
Παρακολουθούμε αν η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται ή παραμένει σταθερή.
Υπάρχουν τρία κύρια επίπεδα για τον δείκτη Κ.
Ένα επίπεδο με K μεταξύ 0 και 2, η διάδοση είναι καλή, και ο θόρυβος είναι χαμηλός.
Συνεπώς, είναι η τέλεια στιγμή για να κάνει κάποιος μακρινούς σταθμούς ή QRP.
Το 3 δείχνει γεωμαγνητική δραστηριότητα. και κάποιες μπάντες HF θα έχουν θόρυβο.
Τέλος τιμή του K= 4 ή υψηλότερη δείχνει κακές συνθήκες σε όλες τις μπάντες HF.

Ο δείκτης Α με τη σειρά του είναι ισοδύναμο με το δείκτη Κ, αλλά με μετρήσεις ανά ημέρα αντί για κάθε τρεις ώρες. Η λειτουργία του είναι σχεδόν ίδια με τον Κ.

Αν ο δείκτης Α κάτω από το 10 δείχνει άριστες συνθήκες διάδοσης και χαμηλό θόρυβο μπάντας.
Με έναν δείκτη από 10 έως 20, θα υπάρχουν προβλήματα ενώ τέλος, με έναν δείκτη μεγαλύτερο από 20 οι συνθήκες μοιάζουν με αυτές του δείκτη Κ με τιμή του K= 4 ή υψηλότερη.

Τέλος ο δείκτης SF έχει τιμές μεταξύ 50 και 300.

Τιμή μεγαλύτερη του 150 μας δείχνει ιδανικές συνθήκες για επικοινωνίες στα HF. 

Ας διαβάσουμε σχετικά εδώ & εδώ