Κεραυνοί live

Η RSF Hellas, διαθέτει και έχει αδειοδοτήσει δύο τύπους δικτύων :
- Ειδικό ραδιοδίκτυο
- Ραδιοερασιτεχνικό* ραδιοδίκτυο.

Το ειδικό Ραδιοδίκτυο διαθέτει άδεια από την ΕΕΤΤ και είναι για αποκλειστική χρήση από τα μέλη του συλλόγου σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών ή δράσεων.

Το Ραδιοερασιτεχνικό* ραδιοδίκτυο μας.
Διεθνές σήμα ραδιοερασιτεχνών.
Η RSF Hellas, έχει αδειοδοτήσει Ραδιοερασιτεχνικούς επαναλήπτες Φωνής ή data οι οποίοι είναι ελεύθεροι προς χρήση για ΟΛΟΥΣ τους ραδιοερασιτέχνες. 

Για  αυτούς διαθέτει και εφαρμόζει από το 2018, σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής "Εγκατάσταση και Λειτουργία Ραδιοερασιτεχνικών Επαναληπτών - Αναμεταδοτών" για τις εγκαταστάσεις της:DMR UHF με διασύνδεση IPSC2 DMR+:
- SW1F Υμηττός,  438,8125 Mhz, -7.6 MHz
SW1J  Κιθαιρώνας, 438.6375 Mhz -7.6 MHz.
- SW1G Κιθαιρώνας, πληροφορίες 
SV2K Χορτιάτης, 438,8375 Mhz -7.6 MHz.
- SV4P Πήλιο, 438.662,5 MHz, -7.6 MHz.
SV9J  Ιεράπετρα Κρήτης, 438,6875 MHz, -7.6 MHz.
SW2F soon on air

Οι επαναλήπτες έχουν static:
TS1 τo TG 202 και στο
TS2 το TG 9 για local σε κάθε επαναλήπτη.

συμμετέχουν στο διασυλλογικό δίκτυο DMR+
Οδηγίες σύνδεσης Hotspots
DMR UHF με διασύνδεση DMR +:
- SW1Ι OPEN Υμηττός, 438,7375 Mhz, -7.6 MHzΥμηττός,  
Οδηγίες Χρήσης του https://goo.gl/SohKXqSW1F coverage
Πρώτες οδηγίες για την χρήση του DMR στο link εδώ.

Yaesu system fusion UHF :
- SW1Η  Υμηττός,  (σε συντήρηση)
- SW1K  Κιθαιρώνας, (σε συντήρηση)


 SW1Η coverage
Αναλογικούς:
SW1Μ Υμηττός, (εκτός λειτουργίας) 1298,2 Mhz, Λήψη 1270,2 Mhz Τ 91,5. 


SHF (υποζώνη 1,2 GHz):
- SW1M Υμηττός, (εκτός λειτουργίας)

Μπάντα των 10 μέτρων:
- SW1L Αθήνα, TX 29.690 MHz RX 29,590 MHz T91,5 Hz.

Η τεχνική επιτροπή λειτουργεί και τον ραδιοερασιτεχνικό σταθμό του συλλόγου

* Αδειούχος Ερασιτέχνης ασυρματιστής μετά από εξετάσεις στο YME πληροφορίες εδώ