Κεραυνοί live

Η RSF Hellas, διαθέτει και έχει αδειοδοτήσει δύο τύπους δικτύων :
- Ειδικό ραδιοδίκτυο
- Ραδιοερασιτεχνικό* ραδιοδίκτυο.

Το ειδικό Ραδιοδίκτυο διαθέτει άδεια από την ΕΕΤΤ και είναι για αποκλειστική χρήση από τα μέλη του συλλόγου σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών ή δράσεων.

Το Ραδιοερασιτεχνικό* ραδιοδίκτυο μας.
Διεθνές σήμα ραδιοερασιτεχνών.
Η RSF Hellas, έχει αδειοδοτήσει Ραδιοερασιτεχνικούς επαναλήπτες Φωνής ή data οι οποίοι είναι ελεύθεροι προς χρήση για ΟΛΟΥΣ τους ραδιοερασιτέχνες. 

Για  αυτούς διαθέτει και εφαρμόζει από το 2018, σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής "Εγκατάσταση και Λειτουργία Ραδιοερασιτεχνικών Επαναληπτών - Αναμεταδοτών" για τις εγκαταστάσεις της:
DMR UHF με διασύνδεση IPSC2 DMR Plus:
- SW1F Υμηττός,  438,8125 Mhz, -7.6 MHz
SW1J  Κιθαιρώνας, 438.6375 Mhz -7.6 MHz.
- SW1G Κιθαιρώνας, πληροφορίες 
SV2K Χορτιάτης, 438,8375 Mhz -7.6 MHz.
- SV4P Πήλιο, 438.662,5 MHz, -7.6 MHz.
SW8S Κεφαλλονιά438.7500Mhz shift -7.600.
SV9J  Ιεράπετρα Κρήτης, 438,6875 MHz, -7.6 MHz.
SW2F soon on air

Οι επαναλήπτες έχουν static:
TS1 τo TG 202 και στο
TS2 το TG 9 για local σε κάθε επαναλήπτη.

συμμετέχουν στο διασυλλογικό δίκτυο DMR Plus.
Οδηγίες σύνδεσης Hotspots

DMR UHF με διασύνδεση DMR Plus:
 - SW1Ι OPEN Υμηττός, 438,7375 Mhz, -7.6 MHzΥμηττός,  
Οδηγίες Χρήσης του https://goo.gl/SohKXqSW1F coverage
Πρώτες οδηγίες για την χρήση του DMR στο link εδώ.

Θέλεις να βλέπεις τις ρυθμίσεις, ποιοι και που μιλάνε στο Ελληνικό Διασυλλογικό αλλά και στο Παγκόσμιο δίκτυο DMR Plus!

Σε ποιες ιστοσελίδες μπορείς να το κάνεις;
178.59.23.138/ipsc
79.129.33.74/ipsc
http://ham-dmr.de/userlive/ipsc_master.php
Yaesu system fusion UHF :
- SW1Η  Υμηττός,  (σε συντήρηση)
- SW1K  Κιθαιρώνας, (σε συντήρηση)


 SW1Η coverage
Αναλογικούς:
SW1Μ Υμηττός, (εκτός λειτουργίας) 1298,2 Mhz, Λήψη 1270,2 Mhz Τ 91,5. 


SHF (υποζώνη 1,2 GHz):
- SW1M Υμηττός, (εκτός λειτουργίας)

Μπάντα των 10 μέτρων:
- SW1L Αθήνα, TX 29.690 MHz RX 29,590 MHz T91,5 Hz.

Η τεχνική επιτροπή λειτουργεί και τον ραδιοερασιτεχνικό σταθμό του συλλόγου

* Αδειούχος Ερασιτέχνης ασυρματιστής μετά από εξετάσεις στο YME πληροφορίες εδώ