Κεραυνοί live

Εισαγωγή:
Από το 2018 ύστερα από έλεγχο η RSF Hellas, βρέθηκε να πληρεί όλα τα επίσημα "training standards" από το Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC) έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με την επίσημη ύλη του C-TECC ως αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός συνεργάτης.


Το C-TECC είναι ο παγκόσμιος εκείνος οργανισμός που δημιουργεί τα training medical standards για τα σώματα ασφαλείας παγκοσμίως

Ο σύλλογος μας είναι ο πρώτος εθελοντικός φορέας στην Ελλάδα που είναι στους αναγνωρισμένους συνεργάτες του C-TECC.

Τι είναι αυτή η εκπαίδευση;
Είναι η TECC  for Civilian First Care Provider δηλαδή για ΜΗ οπλισμένους παρόχους.

Πως δηλώνω συμμετοχή;
ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύντομα διαθέσιμης.

Πόσες θέσεις έχει η κάθε εκπαίδευση; 
Κάθε εκπαίδευση έχει 5 -ΠΕΝΤΕ θέσεις και ΔΕΝ θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός αυτός. 

Πόσο διαρκεί και τι κόστος έχει;
Η 2η ήμερη εκπαίδευση TECC for Civilian First Care Provider, παρέχετε ΔΩΡΕΑΝ αλλά για την συμμετοχή σας στην εκπαίδευση  θα πρέπει απλά να προμηθευτείτε οι ίδιοι: 
Α. τα προσωπικά εκπαιδευτικά IFAK υλικά σας τουλάχιστον 5 ημέρες ΠΡΙΝ την εκπαιδευση αλλιώς δεν θα είναι δυνατή συμμετοχή σας την ημέρα της εκπαιδευση.
Τα προσωπικά εκπαιδευτικά IFAK υλικά είναι:
1 TEMAXIO Tourniquet τύπου C-A-T (Προτεινόμενο για Εκπαιδευτική Χρήση)
1 TEMAXIO QuikClot Combact Gauze Εκπαιδευτική Γάζα Z-Fold
Τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το Ελληνικό site www.tacmed.gr.
Το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό θα σας το διαθέσει η RSF Hellas.
Β. Την αυτονομία και αυτάρκεια σας σε τροφή και νερό - αφεψήματα. 

Τι είδος Πιστοποίηση θα λάβω;
Στο τέλος της εκπαίδευσης και μετά από αξιολόγηση μέσω 
- τεστ πολλαπλών ερωτήσεων και 
- σενάρια κλινικών δεξιοτήτων 
θα δοθεί στους επιτυχόντες βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής.
Και αυτό διότι σκοπός της εκπαίδευσης ΔΕΝ είναι η απόκτηση ΔΩΡΕΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από τους συμμετέχοντες αλλά η απόκτηση γνώσεων,
αυτό είναι επιλογή μας και ΔΕΝ είναι αδυναμία ανταπόκρισης στην έκδοση και διάθεση πιστοποιήσεων.

Πότε ξεκινούν;
Οι εκπαιδεύσεις θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2019.