Εισαγωγή:
Από το 2018 ύστερα από έλεγχο η RSF Hellas, βρέθηκε να πληρεί όλα τα επίσημα "training standards" από το Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC) έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με την επίσημη ύλη του C-TECC ως αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός συνεργάτης.


Το C-TECC είναι ο παγκόσμιος εκείνος οργανισμός που δημιουργεί τα training medical standards για τα σώματα ασφαλείας παγκοσμίως


Ο σύλλογος μας είναι ο πρώτος εθελοντικός φορέας στην Ελλάδα που είναι στους αναγνωρισμένους συνεργάτες του C-TECC.


Τι είναι αυτή η εκπαίδευση;
Είναι η TECC  for Civilian First Care Provider δηλαδή για ΜΗ οπλισμένους παρόχους.
Στο τέλος αυτής της εκπαίδευσης θα μπορείτε να παρέχετε πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τις οδηγίες του Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC). 

Πως δηλώνω συμμετοχή;
ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύντομα διαθέσιμης. Για το 2020 ΔΕΝ υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις πλέον.

Πόσες θέσεις έχει η κάθε εκπαίδευση; 
Κάθε εκπαίδευση έχει 5 -ΠΕΝΤΕ θέσεις και ΔΕΝ θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός αυτός. 

Πόσο διαρκεί και τι κόστος έχει;
Η 2η ήμερη εκπαίδευση TECC for Civilian First Care Provider, παρέχετε ΔΩΡΕΑΝ αλλά για την συμμετοχή σας στην εκπαίδευση  θα πρέπει απλά να προμηθευτείτε οι ίδιοι: 

Α. τα προσωπικά εκπαιδευτικά IFAK υλικά σας τουλάχιστον 5 ημέρες ΠΡΙΝ την εκπαιδευση αλλιώς δεν θα είναι δυνατή συμμετοχή σας την ημέρα της εκπαιδευση.
Τα προσωπικά εκπαιδευτικά IFAK υλικά είναι:
1 TEMAXIO Tourniquet τύπου C-A-T (Προτεινόμενο για Εκπαιδευτική Χρήση)
1 TEMAXIO QuikClot Combact Gauze Εκπαιδευτική Γάζα Z-Fold
Τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το Ελληνικό site www.tacmed.gr.
Το υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό θα σας το διαθέσει η RSF Hellas.
Β. Την αυτονομία και αυτάρκεια σας σε τροφή και νερό - αφεψήματα. 

Τι είδος Πιστοποίηση θα λάβω;
Στο τέλος της εκπαίδευσης και μετά από αξιολόγηση μέσω 
- τεστ πολλαπλών ερωτήσεων και 
- σενάρια κλινικών δεξιοτήτων 
θα δοθεί στους επιτυχόντες 
- βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής αναγνωρισμένη από το Committee for Tactical Emergency Casualty Care (www.C-TECC.org) καθώς και
- βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής αναγνωρισμένη από το « Bleeding Control Basic Course » (www.bleedingcontrol.org).

Και αυτό διότι σκοπός της εκπαίδευσης ΔΕΝ είναι η απόκτηση ΔΩΡΕΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από τους συμμετέχοντες αλλά η απόκτηση γνώσεων, αυτό είναι επιλογή μας και ΔΕΝ είναι αδυναμία ανταπόκρισης στην έκδοση και διάθεση πιστοποιήσεων.